عملیات مقاومتی در قدس اشغالی و زخمی شدن ۲ نظامی صهیونیست - vidiko