ظرفیت ۲۲ میلیون تنی ذخیره سازی کالای اساسی در کشور - vidiko