ظرفیت فروش بلیط سینماها بدلیل کرونا ۵۰ درصد اعلام شد - vidiko