طی سال گذشته از تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد - vidiko