طرح رزاق به منظور کمک به مردم شمال سیستان و بلوچستان در حال اجرا - vidiko