طبابت دانه درشت ها با سکه و ارز و بیت کوین برخورد مداربسته - vidiko