شیرین‌سازی ۱۸ هزار مترمعکب آب در جزیره قشم با تلاش فناوران ایرانی - vidiko