سومین دوره مسابقات فوتسال دیپلماتیک برگزار می شود - vidiko