سرمربی فوتسال زنان ۱۶ بازیکن را به آخرین اردوی تدارکاتی فراخواند - vidiko