سرلشکر سلامی به همکاری مشترک بین سپاه و وزارت اطلاعات تاکید کرد - vidiko