سخنگوی باشگاه استقلال با یک ماه تاخیر معرفی شد - vidiko