سالانه ۲ هزار تن ماهی گرمابی در قصرشیرین تولید می شود - vidiko