رییس مرکز بررسی های استراتژیک و وزیر ورزش واگذاری سهام سرخابی ها - vidiko