رونمایی از سامانه موشکی و پهپادی در رژه ۳۱ شهریور لرستان - vidiko