روایتی از سفر وزیر خارجه عمان به تهران موضع روشن ایران در مذاکرات - vidiko