رقم تسهیلات بانک ها هیچ تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی - vidiko