رشد ۵۷ درصدی بازدید گردشگران خارجی از اماکن تاریخی فارس - vidiko