رسانه رسمی روسیه از دیدار رئیسی و پوتین در هفته جاری خبر داد - vidiko