رایزنی معاون وزیر خارجه انگلیس با اعضای کنگره درباره مذاکرات - vidiko