رایزنی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه - vidiko