راهیابی تیم فوتسال ناشنوای ایران به فینال قهرمانی جهان - vidiko