دوره های آموزشی با حضور علی نصیریان افشین هاشمی و در سنگلج - vidiko