در دست اجرا بودن ۱۸ پروژه راه های روستایی در آذربایجان غربی - vidiko