خروج ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری زائران از مرز های ۶ گانه - vidiko