جلسه امروز ستاد تنظیم بازار با حضور رئیسی برگزار شد - vidiko