جشنواره و نمایشگاه هنری توانیابان هنرمند افتتاح شد - vidiko