جزئیات ششمین جشنواره نقالان علوی تشریح شد - vidiko