ثبت نام اولیه حدود ۲۸ هزار داوطلب برای انتخابات مجلس - vidiko