ثبت رکوردهای تاریخی حمل بار راه اندازی خطوط منظم به ونزوئلا - vidiko