توافق وزرای ارتباطات ایران و پاکستان برای توسعه همکاری ها در - vidiko