تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی دولت روحانی - vidiko