تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت بورس انرژی ایران - vidiko