تشکر سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال از حمایت ویژه رییس جمهور - vidiko