ترکیه بازار ۱ ۷میلیارد دلاری روسیه و اوکراین را از ایران گرفت - vidiko