تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان به احداث بیمارستان تخصصی زنان در جیرفت - vidiko