تاکید رهبر معظم انقلاب بر رشد اقتصاد دیجیتال برای شرکت های استارتاپی - vidiko