بیانیه مجمع نمایندگان استان گلستان برای قدردانی از سفر استانی - vidiko