برگزیدگان کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در شیراز تجلیل شدند - vidiko