برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگی هنری و ادبی دغدغه های دانشجویی - vidiko