برگزاری بیش از ۳۰۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی - vidiko