برف بیش از۳۰ روستای بخش لاریجان آمل را سفیدپوش کرد - vidiko