بررسی و پیگیری تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله بالای ۷ ریشتر - vidiko