بایدن با دولت اسرائیل برای توقف حملات در غزه کار می کنیم - vidiko