بازیکن تیم فوتبال پیکان موقعیت های خوبی داشتیم اما گل نشد - vidiko