بازدید دریادار سیاری از فاز اول خط تولید دستگاه اکسیژن ساز در - vidiko