انقلاب اسلامی حرکت به سوی تمدن نوین را سرعت بخشیده است - vidiko