امضای ۵ تفاهم نامه کمک های بلاعوض ژاپن به سازمانهای مردم نهاد - vidiko