افزایش ارتباط قرآن صامت و ناطق با برگزاری جشنواره قرآنی ۱۰۰ - vidiko