افزایش آتش سوزی ها و ضرورت نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق - vidiko