افتتاح ۲۸ پروژه صنعتی خراسان رضوی در هفته دولت - vidiko